Bài 11: ID trong android

vvvỞ bài 8 và bài 9 các bạn đã học qua các view cơ bản trong android mà thông thường dự án nào cũng có cả và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một thuộc tính mà thông thường lúc nào cũng định trong view khi bạn làm layout.Đó chính là thuộc tính ID.

ID trong android là gì?

ID chính thuộc tính duy nhất để định danh cho một view trong một file layout, dựa vào ID bạn có thể thiết lập những thuộc tính riêng cho layout đó mà không bị nhầm lẫn với các thành phần view khác.

Và trong Android thì ID chính là thuộc tính chuyên dùng để bắt các sự kiện cho một View nào đó khi người dùng tương tác mà các bạn sẽ được học và làm ở phần sau.

Giả sử bạn ở một màn hình đăng nhập, thông thường thì nó có 2 nút Button là Đăng nhập Đăng ký thì làm sao biết người dùng click vào nút Button nào xử lý đúng không nào? thì lúc nào ID sẽ giúp bạn điều này.

Cách khởi tạo ID

Dưới đây là một ví dụ về việc định nghĩa ID trong file layout mà ở các ví dụ trước mình cũng có làm rồi đó:

 <Button
    android:id="@+id/btnClick"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click" />

ID được định nghĩa bởi thuộc tính sau: android:id=”@+id/btnClick“, trong đó btnClick chính là tên ID mà bạn muốn đặt, và trong một file layout tên ID này phải khác nhau nhé chứ không được giống nhau thì sẽ lỗi ngay.Nhưng nếu là 2 file layout khác nhau thì tên ID có thể ghi giống nhau được lúc biên dịch thì Android sẽ tự hiểu.

Ngoài ra, ở bài 10 học về tạo giao diện android bằng java code mình có có nói về việc setID bằng code cho các view bằng cách tạo một file layout có tên là ids.xml trong thư mục values rồi sau đó setId(R.id.tenID) là xong.

Sử dụng ID trong android

ID như mình nó là để phân biệt giữa các view trong một layout, tuy nhiên về bản chất thì nó là dùng để làm rất nhiều thứ khi các bạn viết code.Ở đây việc sử dụng ID để bắt sự kiện là việc thường xuyên đụng đến khi lập trình android.

Một đoạn code nhỏ về xử lý sự kiện như sau:

btnCLick.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(Bai11Activity.this, "Thằng Coder Xin Chào", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

Đây là đoạn code mình bắt sự kiện khi người dùng click vào nút Button Click nó sẽ show lên một đoạn text là ” Thằng Coder Xin Chào “, btnClick chính là id mà mình đã ví dụ ở phía trên rồi đó các bạn kéo lên xem lại nhé, bài sau bạn sẽ học rõ phần này ấy mà.

Trong bài 9 làm về RelativeLayout mình cũng đã sử dụng ID rất nhiều cho việc canh vị trí trên, dưới, trái, phải… bạn xem lại đoạn code dưới đây:

 <RelativeLayout
    android:id="@+id/rl"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <ImageView
      android:id="@+id/imgAvatar"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:src="@mipmap/ic_launcher" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_marginLeft="20dp"
      android:layout_toRightOf="@+id/imgAvatar"
      android:text="Xin Chào! Tôi là ngôn ngữ lập trình Android" />

  </RelativeLayout>

Bạn có thấy đoạn code android:layout_toRightOf=”@+id/imgAvatar” trong TextView không? điều này có nghĩa là TextView hiện tại sẽ nằm bên phải của view có ID là imgAvatar, chính là ImageView.

Tất cả các view đều có thể đặt ID nhé các bạn, nhưng view nào dùng đến Id thì bạn mới đặt tên cho nó chứ không dùng thì không cần set Id làm gì cho mắc công.Và dưới đây là cú pháp đặt tên mà bạn phải biết để sau này đi làm công ty đặt tên cho đúng, lúc nào đó mình sẽ có bài viết về Naming Convention trong Android để các bạn đọc.

Tên id =  tên viết tắt View + tên gợi nhớ đến view. Trong đó:

 • Tên viết tắt View trong android thông thường như sau:
 • Button – btn
 • EditText – edt
 • TextView – tv
 • ImageView – img
 • Checkbox – chk
 • RadioButton – rb
 • ToggleButton – tb
 • Spinner – spn
 • Menu – mnu
 • ListView – lv
 • GalleryView – gv
 • LinearLayout -ll
 • RelativeLayout – rl

–  Tên gợi nhớ là tên mà bạn đọc và là biết view đó để làm gì liền chứ không sẽ lẫn lẫn các view với nhau.

Ví dụ: btn_login – img_avatar – tv_title – edt_comment – lv_contact…

Còn không hiểu gì bạn có thể xem Video ở dưới đây nhé.

Video hướng dẫn ID trong android

Download Source Code

[sociallocker id=”635″] [button-green url=”https://github.com/thangcoder/Bai11_Id” target=”_self” position=”center”]
Download Source Code [/button-green][/sociallocker]

Mọi ý kiến, thắc mắc xin các bạn cứ comment bên dưới blog để mình trả lời, chúc các bạn thành công!

Tiếp theo

[button-blue url=”http://thangcoder.com/lap-trinh-android/hoc-lap-trinh-android-can-ban/xu-ly-su-kien-onclick-va-long-click-trong-android” target=”_self” position=”center”] Bài 12: Xử lí sự kiện onClick và onLongClick trong Android [/button-blue]

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.