Toast trong lập trình Android

Một thói quen không thể bỏ đi của các lập trình viên nghiệp dư dạng giống như mình đã là debug ứng dụng bằng LogToast chứ chẳng bao giờ sử dụng công cụ debug của Android vì không quen.Đây là một thói quen xấu và thiếu chuyên nghiệp đó nhé mọi người.

Tuy nhiên trong một số trường hợp Toast lại giúp bạn làm nhiều thứ trở lên nhanh gọn hơn, thay vì phải hiển thị lên một dialog thông báo gì đó rất rườm rà.

Toast là gì?

Là kiểu hiển thị thông báo lên trên màn hình trong một khoảng thời thời gian rất ngắn nào đó, nó thường được sử dụng ở trong Activity, Fragment, Service…

Cú pháp

Toast.makeText(TenActivity.this, "Content", Toast.LENGTH_SHORT).show();

TenActivity.this: ở đây bạn sẽ nhập tên Actitivty của bạn vào nếu như bạn đang sử dụng ở Activity, nếu như bạn sử dụng ở Fragment thì điền vào đó là getActivity().

Content: đây chính là nội dung bạn muốn show lên, ở đây là kiểu String nhé.

Toast.LENGTH_SHORT: thời gian mà Toast hiển thị lên màn hình ở đây có 2 lựa chọn là Toast.LENGTH_LONG và Toast.LENGTH_SHORT, tương ứng với 3s và 1s thì phải.

Còn bây giờ mình làm ví dụ show lên một đoạn văn bản khi người dùng click vào nút Button bằng Toast nhé, layout sẽ làm như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.cheng.toast.MainActivity">

  <Button
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/btnToast"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Toast" />
</LinearLayout>

Còn đây là xử lý sự kiện ở MainActivity:

package com.cheng.toast;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button btnToast;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    btnToast = (Button) findViewById(R.id.btnToast);
    btnToast.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Blog ThằngCoder.Com Xin Chào MN!", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });
  }
}

Ở đoạn bắt sự kiện Button mình show lên đoạn văn bản “Blog ThằngCoder.Com Xin Chào MN!”, và hình ảnh nó như sau:

Toast trong lập trình Android

Toast trong lập trình Android

Rất là đơn giản đúng không nào, thằng này không có gì để nói cả nên mình chỉ viết tới đây thôi nếu bạn muốn xem những kiến thức về lập trình android căn bản thì có thể tìm nhiều hơn ở Blog mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.